top of page

ČETA BUDNIH KOBIV'C - IV

Skavti se v Kranju srečujemo že od leta 1992. V začetku so se imenovali Viharniki, ker pa je bilo to ime že zasedeno, so po predvojnih skavtih, ki so delovali v Kranju prevzeli ime Triglavski steg. Še vedno se družimo pod tem imenom in danes štejemo malo manj kot 100 aktivnih skavtov. Pred kratkim, ko smo pregledovali arhive, smo presenečeni ugotovili, da je bilo v našem stegu včlanjenih že 500 skavtov in skavtinj in Kranja ter njegove bližnje in daljne okolice.

Otroci in mladostniki so razdeljeni v tri starostne skupine. Najmlajšim, ki so stari od osem do deset let pravimo volčiči in voljkuljice ter sestavljajo Potepuško krdelo. Njihovi voditelji so Akela, kača Kaja, Bagira, Balu in druge džungelske živali. Zanje vzgojna metoda namreč poteka preko spoznavanja in vživljanja v zgodbe Knjige o džungli. Tako se njihova zakona, ki se ju kar najbolje trudijo spoštovati, glasita: volčiči živijo v krdelu v veselju in poštenosti ter volčič misli na drugega kakor na samega sebe. Ko volčiči odrastejo se, tako kot se je Mavgli, odpravijo v človeško vas.

Naslednja starostna skupina so izvidniki in vodnice. Gre za vejo, ki jo je naš ustanovitelj Robert Baden-Powel prvo ustanovil. Četa se imenuje Četa budnih kobivc. Sestavljajo jo trije dekliški (pande, mravljice in kresnice) ter dva fantovska voda (orli in sokoli). Življenje v tej skupini je najbolj podobno tistim filmskim in knjižnim podobam, ki se nam prikradejo pred oči, ko slišimo besedo skavt. Hajki, vodova srečanja, veščine, taborjenja, večeri ob ognju, predvsem pa urjenje samega sebe v osebnem napredovanju, timskem delu in odgovornosti do voda, cele skupine, Boga, sebe, domovine in še bi lahko naštevali.

V drugem letniku srednje šole nastopi veja noviciat popotnikov in popotnic. V tej veji je samo ena generacija, zato je ali pa je ni, odvisno od stanja. Noviciatu sledi klan popotnikov in popotnic. Naš klan se trenutno imenuje Norci škorci. Ime klana se prilagaja na popotnike in popotnice, ki so takrat v klanu in si ga izberejo sami. Njihova glavna vodila so pot, skupnost in služenje. Pot, kot dogodivščina in hkrati podajanje v negotovost, ki te čaka, služenje, ki je navidezno usmerjeno v pomoč drugim in hkrati velika osebna rast ter skupnost v kateri spoznavaš sebe in druge.

Cilj skavtske vzgoje je vzgojiti odgovorne državljane. Skavt in skavtinja naj bi ob koncu klana, to je nekje pri 19. ali 20. letih postala FiDO, kar pomeni fant in dekle odhoda. Takrat se, če je bila skavtska metoda in vzgoja taka, kot si želimo, fant in dekle znata odgovorno odločiti, kam in kako želita naprej v svojem življenju. Če ju, poleg ostalih dejavnosti, še vedno kliče skavtska pot, se pridružita skupnosti voditeljev in se odločita za vodenje ene od prej naštetih starostnih skupin (vej).

Skupnost voditeljev sestavljajo prav vsi voditelji v stegu, vodi pa jih eden izmed njih, ki se imenuje stegovodja/stegovodkinja. V zadnjem času se voditelji srečujemo in usklajujemo ter načrtujemo prihodnost stega enkrat mesečno ter tri dni pred začetkom skavtskega leta. Sicer pa se voditelji, ki skupaj vodijo posamezno vejo, dogovarjajo in delujejo sami.

Enakopraven član skupnosti voditeljev je tudi duhovni asistent (DA), ki je ponavadi eden od duhovnikov iz Kranja ali bližnje župnije. On je naša vez s Cerkvijo in naša duhovna podpora. Naša želja je, da bi bil prisoten na čimveč srečanjih, kjerkoli že smo.

Veje imajo srečanja povprečno enkrat tedensko, vse leto od oktobra do začetka junija. Med tem se vsaka veja posebaj odpravi na tridnevni izhod – jesenovanje in zimovanje. Spomladi pa gremo vsi skupaj na trodnevni izhod obljube, ki so za nas prav poseben dogodek, saj obljube dajo novi skavti. Poletje volčiči in voljkuljice (VV) preživijo na taboru v hiši, izvidniki in vodnice (IV) dobrih deset dni taborijo, poptniki in popotnice (PP) pa se odpravijo na potovalni tabor. To pomeni, da vsak dan premagujejo razdalje peš, s kolesi, čolni ali kako drugače.

bottom of page